ADVARER: Forbrukerrådets fagdirektør for finans, Jorge Jensen, reagerer på at Norsk Bolig driver sin virksomhet uten å ha fått konsesjon fra Finanstilsynet.
ADVARER: Forbrukerrådets fagdirektør for finans, Jorge Jensen, reagerer på at Norsk Bolig driver sin virksomhet uten å ha fått konsesjon fra Finanstilsynet.
Foto: Skjermdump norsk-bolig.no/John Trygve Tollefsen

Boligselskap frister småsparere med gullrente – Forbrukerrådet advarer

Selskapet Norsk Bolig ringer opp privatpersoner «med overskuddslikviditet» for å få dem til å investere i boligprosjekter som er helt i startfasen. – Styr unna, er Forbrukerrådets klare anbefaling.

På Vestfossen i Øvre Eiker, en drøy time fra Oslo sentrum, ligger et brakklagt jorde med et mindre boligfelt som nærmeste nabo. På dette jordet planlegger selskapet Norsk Bolig å bygge boliger for «folk flest».

Det er imidlertid ting som kan tyde på at selskapet har blikket rettet mot folk flest også når de skal hente inn penger til å finansiere boligprosjektene sine.

På en økonomigruppe på Facebook la en kvinne ut en post, der hun lurte på om det var flere enn henne som hadde fått en telefon fra et selskap ved navn Norsk Bolig.

Kvinnen, som er i midten av 70-årene, forteller at representanten som ringte, hverken presenterte seg selv eller selskapet ytterligere. Hun kom heller ikke med en forklaring på hvordan hun hadde funnet frem til kvinnens telefonnummer, men gikk rett på spørsmålet: «Synes du ikke at renten du får i banken er veldig lav?»

Hun kunne videre garantere en rente på 8 prosent de neste to årene, dersom kvinnen overførte sparepengene sine til Norsk Bolig. Deretter spurte representanten for Norsk Bolig om småspareren i 70-årene kunne tenke seg å komme på et møte for å diskutere tilbudet nærmere.

BLE OPPRINGT: Kvinnen i 70-årene, som fikk telefon fra Norsk Bolig, valgte å spørre på Facebook om noen hadde opplevd det samme.
BLE OPPRINGT: Kvinnen i 70-årene, som fikk telefon fra Norsk Bolig, valgte å spørre på Facebook om noen hadde opplevd det samme.
Foto: Skjermdump Facebook

Kvinnen trodde først det var snakk om et informasjonsmøte for flere, men fikk da beskjed om at hun kunne velge tidspunkt for møtet selv, da det bare var snakk om et møte med henne personlig.

– Jeg hadde blitt tatt litt på sengen til å begynne med, men nå begynte jeg å tenke at det var ugler i mosen. Jeg takket først ja til møtet, fordi jeg tenkte at jeg ønsket å finne ut av hva dette var for noe, men fant etter hvert ut at jeg ikke ville bruke tiden min på dette, sier kvinnen til Dine Penger.

Da hun ringte for å avlyse møtet, fikk hun imidlertid spurt om hvordan de hadde funnet frem til navnet hennes. Svaret hun fikk var at de hentet ut lister fra Brønnøysundregistrene som inneholdt opplysninger om demografi, alder og ligningstall. Ligningstallene skulle visstnok være fra 2008.

Kvinnen ønsker ikke å stå frem med navn og bilde, da hun fikk avsluttet denne saken på et tidlig stadium, men hun ønsker å advare andre som blir kontaktet av samme firma.

Har du blitt oppringt av Norsk Bolig eller andre selskaper som ønsker å tilbyr spesielt god rente på sparepengene dine? Da ønsker vi å høre fra deg!

Selv om Norsk Bolig har lykkes med sin pengejakt blant småsparere, så er ikke telefonsalg av lån selve formålet med selskapet. Det sier i hvert fall daglig leder Eivind Jørundland:

– Vi vil bidra til at en familie med gjennomsnittlig inntekt skal ha mulighet til å erverve bolig med tilknytning til Oslo, og dermed er boligprosjektene våre i randsonen av Oslo. De fleste boligutbyggere bygger for folk som har råd til det, sier Jørundland.

Han forteller at de på nåværende tidspunkt har seks prosjekter, og at ett av prosjektene snart er klar for bygging.

Det er imidlertid kun tre av prosjektene som står omtalt på selskapets egne nettsider, og disse er i henholdsvis Øvre Eiker, Nannestad og Aurskog-Høland kommuner. Dine Penger har vært i kontakt med planavdelingen i alle tre kommunene, og fått opplyst at oppstart ikke blir før om tidligst ett eller to år for noen av prosjektene.

Jørundland forklarer at finansieringen av boligprosjektene skjer på følgende måte:

I første fase finansierer Norsk Bolig boligprosjektene gjennom egenkapital i form av eiernes egne, oppsparte midler og fremmedkapital, det vil si lån fra det Jørundland omtaler som utvalgte investorer og privatpersoner.

Pengene fra långiverne innbetales, ifølge Jørundland, til selskapets bankkonto, og brukes til anskaffelse av tomter, og utvikling av boligprosjektene. Når prosjektene er ferdig regulerte, vil selskapet vurdere ordinære byggelån fra banker og obligasjonslån utstedt av finansinstitusjoner, alternativt søke samarbeid med entreprenører/boligprodusenter for hel- eller delfinansiering.

ADVARER: Jorge Jensen, fagdirektør for finans i Forbrukerrådet, anbefaler folk å styre unna selskaper som ikke har konsesjon.
ADVARER: Jorge Jensen, fagdirektør for finans i Forbrukerrådet, anbefaler folk å styre unna selskaper som ikke har konsesjon.
Foto: Foto: John Trygve Tollefsen

Forbrukerrådet kan fortelle at de har fått henvendelser fra to personer i 2019 om selskapet, og det er da snakk om forbrukere som ønsket å vite om Norsk Bolig er et seriøst firma.

Fagdirektør finans i Forbrukerrådet, Jorge Jensen, opplyser til Dine Penger at de har laget en sjekkliste for useriøse investeringsrådgivere, og at Norsk Bolig faller gjennom på flere av punktene i den sjekklisten:

  • Pengene plasseres utenfor børs, hvor det er kontroll og hvor forbrukere har gode muligheter for å komme seg ut plasseringen.
  • Kunden er åpenbart oppringt på telefon uten å ha hatt kontakt med selskapet.
  • Det synes å være uklart hva investeringen inneholder, og det legges vekt på høy avkastning.
  • Selskapet er ikke medlem av noen autorisasjonsordning eller klageordning.

– Men mest alvorlig er det at selskapet driver uten nødvendig konsesjon. Det kreves konsesjon for å formidle pengeplasseringer. Forbrukerrådet anbefaler at man ikke plasserer penger i virksomheter uten konsesjon, fordi denne sikrer at virksomheten er underlagt Finanstilsynets oppsyn, sier Jensen, og legger til:

– I sum fører dette til at varsellampene tennes hos oss, og vi anbefaler forbrukere å styre unna Norsk Bolig.

Finanstilsynet bekrefter overfor Dine Penger at Norsk Bolig ikke har fått noen tillatelser fra dem. Tilsynet oppgir videre at de har vært i kontakt med Norsk Bolig, men siden saken ikke er avsluttet ennå, ønsker ikke tilsynet å komme med ytterligere kommentarer.

Norsk Bolig tilbyr långiverne en låneavtale med 8 prosent rente, og med mulighet for 12 måneders forlengelse, med selskapsgaranti – som vil si at långiver har sikkerhet i selskapets eiendeler – fra Norsk Bolig.

– Renten vi tilbyr er uavhengig av verdiutviklingen i prosjekter og selskap, men dersom Norsk Bolig som låntager skulle gå konkurs, vil først aksjonær og deretter eventuelt også långiver påføres tap, sier Jørundland og fortsetter:

– De første som taper pengene sine i en slik situasjon er imidlertid oss aksjonærer. Dette blir naturligvis grundig redegjort for, og vi oppfordrer potensielle långivere til å søke råd hos investeringsrådgivere eller andre før de inngår avtale, forklarer Jørundland.

– Hvordan kan dere garantere 8 prosent rente i året på pengene når prosjektene er helt i startfasen, og ingen penger annet enn långivernes penger kommer inn?

– Dette er ikke korrekt. Selskapet er finansiert gjennom egenkapitalinnskudd og gjeld. Eierne har skutt inn egne, oppsparte midler som grunnlag for virksomheten.

– Pengene vi har fått inn fra eiere og långivere blir brukt til å kjøpe verdifulle tomter og utvikle prosjekter som vil øke verdiene ytterligere over tid, legger Jørundland til.

– Har dere fått konsesjon av Finanstilsynet til å formidle investeringer?

– Vi har en god dialog med myndighetene.

– Dere har en god dialog, men ikke konsesjon?

– Vi har en god dialog med Finanstilsynet. Vi har gitt dem informasjon om vår virksomhet og opplever ikke at vi har noe utestående med dem. Slik vi og våre eksterne rådgivere forstår regelverket, trenger næringsaktører som oss ikke konsesjon for å hente penger til egen virksomhet.

BYGGEPLANER: Norsk bolig har ifølge Øvre Eiker kommune opsjon på denne tomten på Vestfossen i Øvre Eiker, og her ønsker boligselskapet å bygge for folk med vanlige inntekter.
BYGGEPLANER: Norsk bolig har ifølge Øvre Eiker kommune opsjon på denne tomten på Vestfossen i Øvre Eiker, og her ønsker boligselskapet å bygge for folk med vanlige inntekter.
Foto: Javad Parsa

Ifølge Jørundland driver ikke Norsk Bolig finansiell virksomhet, men snarere det han kategoriserer som alminnelig næringsvirksomhet, og derfor mener han at selskapet heller ikke er konsesjonspliktig.

– Dersom tilsynet en gang i fremtiden skulle mene noe annet, vil vi naturligvis innrette oss etter det, sier Jørundland.

– Er det en bevisst strategi å ringe til eldre personer som står oppført med formue i gamle skattelister?

– Vi har ingen slik segmentering etter alder, men tar kontakt med privatpersoner med overskuddslikviditet, sier Jørundland.

Ifølge Jørundland har selskapet så langt hentet inn 40 millioner kroner fra om lag 40 långivere. Det er Norsk Bolig som har tatt kontakt med långiverne i alle tilfeller.

– Vi tilbyr långivere å låne penger til et selskap som utvikler boliger. Selskapet har egenkapital i form av innskutt aksjekapital og håndfaste og solide eiendeler i form av verdifulle tomter og prosjekter som vi har kjøpt og utvikler for pengene vi har fått inn, forklarer Jørundland.

Eivind Jørundland har en fortid som styreleder i det svenskregistrerte selskapet – og nå nedlagte – selskapet Trustbuddy. Selskapet fikk aldri konsesjon til å formidle lån i Norge, og i 2011 nektet Finanstilsynet dem å drive markedsføring rettet mot norske kunder. Styret som Jørundland ledet fratrådte i november 2014, mens det nye styret begjærte selskapet konkurs i oktober 2015.

Trustbuddy hadde en «kompislån-modell», som gikk ut på at privatpersoner kunne låne ut penger til en venn eller en hvilken som helst person i et nettsamfunn, mot at låneren betalte renter.

Styrelederen i Norsk Bolig og deleier i Norsk Bolig Holding AS, Karianne Falch Tobiassen, har hatt sentrale stillinger i selskaper med bindinger til svenskeide Jool Capitol Partner, som Dagens Næringsliv omtalte i en rekke artikler under sakskomplekset «The Golden Oldies». Jool Capital Partner fungerte som et verktøy for uregulerte, norske rådgivningsselskaper. Selskapene viste til Jools konsesjon, mens de ringte rundt til det som i hovedsak viste seg å være eldre småsparere.

Ett av disse selskapene, som ble grundig omtalt av både DN og Kapital, var Indigo Finans. Falch Tobiassen var ansatt som daglig leder i Indigo Finans, men uttalte til DN i 2018 at hun sa opp innenfor prøvetiden på seks måneder, da hun «erfarte at eier ikke ønsket en reell daglig lederfunksjon, men ønsket full kontroll selv».

Finanstilsynet advarte mot Indigo Finans og påla stans i 2017.

Også Falch Tobiassens eget selskap, Falch Finans, var agent for Jool i ett år.

– Hverken jeg eller mitt selskap har blitt kritisert av Finanstilsynet eller i DN. Tvert imot. Jeg opplever at Finanstilsynet, kunder og deres advokater satte stor pris på min medvirkning i saken mot Indigo Finans, oppgir Falch Tobiassen i en tekstmelding til Dine Penger.

Jørundland legger til at Falch Tobiassens erfaringer og opplevelser fra denne tiden har vært en viktig årsak til at hun ville være med å starte Norsk Bolig.

– Norsk Bolig er ikke et finansforetak. Her har vi satset egne sparepenger for å bygge opp en boligutvikler for folk flest. I ettertid har Falch Tobiassen for øvrig hatt en sentral rolle i å bistå både Finanstilsynet, kunder og advokater med å innhente informasjon i sak mot Indigo Finans. Hun leverte også en skriftlig anmeldelse til politiets avdeling finans og miljø, forteller Jørundland.

Prøv Dine Penger+ i 3 måneder for 69 kroner!  Trykk her for å gå til tilbud.


Derfor bør du gå av med tidligpensjon

Foto: Shutterstock

Eller vente. Her er 10 argumenter for tidlig uttak, og 10 argumenter for å vente til du slutter å jobbe. Les saken

Slik blir du millionær på bonuspoeng

Foto: Patrick da Silva Sæther

I «gullstua» på Oslo Lufthavn Gardermoen koser Christian Jostad og Tore Dyrseth seg med gratis mat og drikke før avreisen til Miami, med billetter på forretningsklasse foran i kabinen. De er millionærer på bonuspoeng. Les saken

Lise (31) sparer 350.000 kroner i året

Foto: Siv Dolmen

Lise Vermelid Kristoffersen skal bli økonomisk uavhengig før hun er 40 år. For Eivind Berg ble en Playstation en dyrekjøpt erfaring, mens for Kjersti Grønseth har det gått sport i å spise billig. Møt de tre pengebloggerne her. Les saken