EKSTRA VIKTIG: Administrerende direktør i VFF, Bernt S. Zakariassen mener det er spesielt viktig at bransjen får frem hvor viktig for sparing er for kvinner, siden de i snitt lever lengre enn menn.
EKSTRA VIKTIG: Administrerende direktør i VFF, Bernt S. Zakariassen mener det er spesielt viktig at bransjen får frem hvor viktig for sparing er for kvinner, siden de i snitt lever lengre enn menn.
Foto: VFF

Menn drar fra kvinner på fondssparing

Bransjen mener det ikke er noen quick fix for å få flere damer til å spare i fond, mens professor etterlyser at kvinner selv begynner å ta tak og setter seg inn i økonomiske temaer.

Til tross for at vi her i Norge lever i det de fleste tenker er et relativt likestilt samfunn, ser det ut til at det fortsetter å gå i feil retning på ett punkt: nemlig sparing i verdipapirer.

I en fersk befolkningsundersøkelse gjennomført av Opinion for Verdipapirfondenes foreningen (VFF) har man spurt hvor mange som har plassert penger i aksjefond. Totalt svarer 36 prosent ja på dettes spørsmålet, noe som tilsvarer om lag 1,5 millioner nordmenn over 18 år.

Av disse er 29 prosent kvinner og 43 prosent menn. Det nedslående er at undersøkelsen viser at det har vært en økning  i kjønnsforskjellene fra 2018 til 2019; kvinneandelen har falt med 1,5 prosentpoeng, mens mannsandelen har steget med tre prosentpoeng.

ØKTE FORSKJELLER: Som søylene viser har kjønnsforskjellene innen fondssparing økt fra i fjor til i år – og forskjellene mellom menn og kvinner har holdt seg stabilt de siste ti årene.
ØKTE FORSKJELLER: Som søylene viser har kjønnsforskjellene innen fondssparing økt fra i fjor til i år – og forskjellene mellom menn og kvinner har holdt seg stabilt de siste ti årene.
Foto: VFF/Opinion

– Dette gir jo grunnlag for refleksjoner, sier administrerende direktør i VFF, Bernt S. Zakariassen om tallene.

Endringene er riktig nok innenfor undersøkelsens feilmargin på 4 prosentpoeng, men resultatene viser at kvinners vilje til å spare i aksjefond i beste fall står stille.

Zakariassen sier at man ikke kan si noe sikkert om hva forklaringen på kjønnsforskjellene kan være, men peker på noen klassiske forklaringsfaktorer:

– Det ene er at menn i større grad enn kvinner mener seg kompetente til å vurdere privatøkonomiske forhold, og derfor også i større grad ivaretar familiens økonomi – for eksempel ved at de sparer både for seg og kona i sitt navn, sier Zakariassen.

En annen forklaring Zakariassen peker på, er at en del kvinner oppfatter at det er for komplisert å spare i verdipapirfond, og at undersøkelser viser at menn også er mer kompetente når det kommer til spørsmål om økonomi.

– En del menn tror for øvrig også at de er mer kompetente enn de i realiteten er.

VFF-direktøren har liten tro på at det finnes noen quick fix for å få damene til å begynne å spare mer i fond, men har tro på det å for eksempel starte opp egne forum for kvinner på nett hvor de kan diskutere aksjer og andre privatøkonomiske temaer. I tillegg fremhever han viktigheten av å få økonomi inn i undervisningsopplegget.

– Til sist har vi som bransje et ansvar for å få frem at det å spare langsiktig og månedlig er smart. Og kanskje enda smartere for kvinner, for de lever i gjennomsnittet lenger enn menn også.

– STØRRE OPTIMISTER: Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge, tror den generelt høyere optimismen med tanke på egen økonomiske fremtid kan være en av forklaringene til at menn sparer mer i fond enn kvinner.
– STØRRE OPTIMISTER: Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge, tror den generelt høyere optimismen med tanke på egen økonomiske fremtid kan være en av forklaringene til at menn sparer mer i fond enn kvinner.
Foto: CF-Wesenberg@kolonihaven.no

Informasjonsdirektør i Finans Norge, Tom Staavi sier til Dine Penger at han ikke har noen gode svar på at kjønnsforskjellene har økt ytterligere når det kommer til sparing i fond.

– Men hvis man ser på vårt årlige forventningsbarometer – som går helt tilbake til 1990 – så er det interessant å se at menn generelt alltid har vært mer optimistiske enn kvinner, sier Staavi, og legger til:

– Dersom du er mer optimistisk med tanke på den økonomiske fremtiden, er det også mer sannsynlig at du er villig til å ta risiko med sparepengene dine.

Staavi påpeker imidlertid at det ikke bare går i feil retning når det kommer til kvinner og sparing, for når det kommer til sparing i IPS så viser ferske undersøkelser at kvinneandelen nærmer seg mannsandelen.

Informasjonsdirektøren er usikker på om det er spesielle grep bransjen nå tar for å kapre flere kvinnelige fondskunder, eller om de spesifikt bør rette markedsføring mot denne gruppen.

– Det er ingen som forvalter penger for folk som ikke ønsker seg alle som kunder. Bransjen forsøker alltid å få folk til å spare – og spare riktigere, sier Staavi.

Han legger til at det for noen alltid føles riktigere å ha pengene sine på en sparekonto.

– Men over tid vil da også den forventede avkastningen bli veldig mye dårligere. Det er ikke noe nytt. Det har bransjen alltid sagt.

For få år siden kartla AksjeNorge og Agderforskning (nå Norce) nordmenns finansielle kompetanse, som ledd i en større internasjonal undersøkelse i regi av OECD. Resultatene i denne undersøkelsen var rimelig nedslående sett fra et kjønnsperspektiv, da det viste seg at norske kvinner i mye større grad enn menn svarte feil eller «vet ikke» på spørsmål om blant annet inflasjon, diversifisering og rentesrente.

– Dette er kunnskap som er nødvendig for å forstå hvorfor det er viktig å ha fokus på avkastning, sier Ellen K. Nyhus.

Hun er professor i markedsføring ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder og seniorforsker i forskningskonsernet Norwegian Research Centre (Norce), og for tiden jobber hun blant annet med en prosjekt der hun ser nærmere på norske kvinner og menns finansielle kunnskap og finansielle atferd.

Undersøkelsen fra AksjeNorge og Agderforskning viste også at kjønnsforskjellene er størst i de yngre aldersgruppene. Nyhus innrømmer at de rett og slett ikke vet hvorfor kjønnsforskjellene er så store:

– Man kan spekulere i om det skyldes at kvinner i mye mindre grad hører om kvinner som har mye penger, og investerer? Blir kvinner sosialisert til å tenke at investering er noe som menn driver med? undrer Nyhus.

I en undersøkelse blant norske 14-åringer fant hun få forskjeller i foreldrenes oppdragelser av gutter og jenter. Men kjønnsforskjellene var til stede, ved at guttene hadde større inntekt fra arbeid, mens jentene tjente mer ved arbeid hjemme. Guttene oppga dessuten at de syntes det var lettere å kontrollere forbruk, og at de var bedre til å spare enn jentene.

Nyhus tenker også at mange fortsatt vokser opp med tradisjonelle kjønnsrollemønstre, hvor det er mannen i huset som tar de store avgjørelsene når det kommer til for eksempel boliglån.

Professor i markedsføring ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder, Ellen K. Nyhus.
Professor i markedsføring ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder, Ellen K. Nyhus.
Foto: Foto: Universitetet i Agder

– Jeg håper at kvinner skal ta seg litt sammen, og sette seg inn i disse temaene. De bør prøve å bli bevisste på hva de taper ved å la pengene stå på en sparekonto med lav rente, og forstå viktigheten av å begynne med sparing tidlig, sier Nyhus, og fortsetter:

– Kvinner ønsker i mindre grad enn menn å ta risiko med sparepengene, men de tar jo også en stor finansiell risiko ved å ikke spare til pensjon.

Risikoaversjon, lav kunnskap og vilje til å spare i aksjer trenger imidlertid ikke være eneste grunn til at kvinner sparer mindre i aksjer og fond enn menn, minner Nyhus om:

– Rådet er jo at man ikke skal investere enn man har råd til å tape, og kvinner har i snitt lavere inntekt og formue enn menn, så kanskje mange rett og slett ikke har nok penger til å investere.

Nyhus håper nå at mer økonomiopplæring i skolen skal redusere kjønnsforskjellene, selv om det ikke er sikkert at investering og fond kommer på timeplanen med det første:

– Dersom jentene lærer seg de grunnleggende økonomibegrepene, blir det lettere å sette seg inn i disse temaene.

Vil du lær mer om pensjon? Dine Penger gir deg uavhengig råd om dette viktige temaet. Prøv oss i én måned for én krone

Derfor bør du gå av med tidligpensjon

Foto: Shutterstock


Når du starter uttaket av pensjonen avgjør hvor mye du får utbetalt. Her er 10 argumenter for tidlig uttak, og 10 argumenter for å vente til du slutter å jobbe. Les saken her

Spar smart til pensjonen – ikke for mye


Mens finansnæringen ber oss spare mest mulig og lengst mulig, mener uavhengige eksperter at de fleste av oss klarer oss med det vi får fra staten og arbeidsgiveren. Les saken her

Smart pensjonssparing: Vær gebyrbevisst – tjen hundretusener 

Pensjonssparing med lave gebyrer gjør at du sparer over 200 000 kroner i gebyrer. – Veldig mange sover i timen, sier pensjonsrådgiver Alexandra Plahte. Les saken her