PASS PÅ: Neste år blir det verre å bestille brus fra Sverige, men du slipper unna lisensregning. Også løsørelisten ved boligsalg skal endres, og det kommer en klargjøring for hvordan BSU skal telle ved låneopptak.
PASS PÅ: Neste år blir det verre å bestille brus fra Sverige, men du slipper unna lisensregning. Også løsørelisten ved boligsalg skal endres, og det kommer en klargjøring for hvordan BSU skal telle ved låneopptak.
Foto: NTB scanpix/Shutterstock

9 endringer som påvirker økonomien i 2020

Disse endringene kan få betydning for din lommebok i 2020.

Hvert år kommer det noen endringer i lover, regler og måter å gjøre ting på som får konsekvenser for vanlige folks lommebok. Her er de viktigste endringene.

Eierseksjonsloven

Fra nyttår 2020 gjøres det endringer i eierseksjonsloven, blant annet for å minske konflikter knyttet til korttidsutleie – ofte gjennom Airbnb – i borettslag og sameier. Nærmere bestemt innføres det et tak på 90 dager totalt i året med korttidsutleie av boligen. Dette gjelder altså dersom det er snakk om utleie av hele boligen, ikke dersom det er snakk om et rom. Det presiseres videre at dette ikke gjelder leie som går over mer enn 30 dager sammenhengende.

Samtidig utvides adgangen til å drive med korttidsutleie i borettslag. Den enkelte andelseier skal derfor nå ha rett til å korttidsutleie egen bolig i inntil 30 dager per år, uten å måtte søke styret om lov på forhånd.

Det er ikke lov til å kjøpe mer enn to boliger i samme sameie. En ytterligere regelendring fra nyttår er at det også blir forbudt med såkalt indirekte kjøp – at man etablerer flere selskaper som står for kjøpene – av flere enn to boliger i samme sameie.
Les mer om endringene her

Husbanken

Fra nyttår samler Husbanken de fleste låneordninger i en forskrift, og forklarer dette med at det skal bli lettere å få oversikt over hva man kan få lån til. Samlebetegnelsen grunnlån erstattes av lån til boligkvalitet, lån til utleieboliger til vanskeligstilte, lån til studentboliger og lån til barnehager.

Lån til boligkvalitet skal bidra til å fremme og utvikle boligkvaliteter som fremmer miljø og tilgjengelighet i nye og eksisterende boliger. Også enkeltpersoner kan få lån til oppføring av miljøvennlige boliger, oppføring av livsløpsboliger og til oppgradering av eksisterende boliger.
Les mer om det nye regelverket her
.

Finansiering av NRK

Den beryktede lisensen – eller kringkastingsavgiften som den egentlig heter – forsvinner fra nyttår. Nå skal NRK i stedet finansieres gjennom skatten, nærmere bestemt ved å redusere personfradraget.

Regjeringen mener de har funnet en god sosial profil på den nye finansieringsordningen, som blant annet gjør at enslige forsørgere og singel-husstander sparer 1500 kroner sammenlignet med gammel ordning, mens minstepensjonister sparer drøye 3000 kroner.
Les mer om ny NRK-finansiering her.

NY SKATTEMELDING: Nytt fra neste år er at skattemeldingen ikke kommer på samme dag til alle.
NY SKATTEMELDING: Nytt fra neste år er at skattemeldingen ikke kommer på samme dag til alle.
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Ny skattemelding

I 2020 får de fleste lønnsmottagere og pensjonister helt ny skattemelding. Blant de viktigste endringene er at skattyterne vil få skattemeldingen på forskjellige dager. De første vil få skattemeldingen allerede 18. mars, mens alle skal ha fått den innen 1. april.

Videre opplyser Skatteetaten om at de gamle postene blir erstattet av temaer som hører naturlig sammen – slik som Arbeid, trygd og pensjon eller Gave og arv. Etaten lover også at dersom du endrer et tall i meldingen, skal du se den oppdaterte skatteberegningen med en gang. Skattyterne skal også få veiledning, og noen svar underveis, slik at det alt i alt skal bli lettere å levere riktige opplysninger og få riktig skatt.
Les mer på Skatteetaten.no.

350-kronersregelen forsvinner

Mange har benyttet seg av muligheten til å bestille billig brus og godteri fra svenske nettbutikker etter at regjeringen øke sukkeravgiften kraftig. Men dette blir det slutt på fra nyttår. Da fjernes nemlig avgiftsfritaket ved import av varer med verdi under 350 kroner, på folkemunne kalt 350-kronersgrensen.

Regjeringen opplyser om at det skal «opprettes en forenklet registrerings- og rapporteringsordning for beregning og betaling av merverdiavgift, der ansvaret legges på den utenlandske selgeren eller e-handelsplattformen som tilbyr varer til norske forbrukere.» Ordningen skal innføres 1. april 2020.

Næringsmidler, det vil si mat og drikke, alkohol, tobakk og restriksjonsbelagte varer, skal imidlertid holdes utenfor ordningen. For disse varene skal avgifter og toll beregnes og betales ved grensepassering. For mat og drikke fjernes 350-kronersgrensen dermed allerede fra 1. januar 2020.
Les mer om endringen her.

Pendlerfradrag

Fradrag for kost og losji for pendlere gis bare for en periode på 24 måneder fra det tidspunktet skattyter først ble gitt fradrag for merkostnadene. 24-månedersregelen trådte i kraft med virkning fra og med 1. januar 2018. Det betyr at de som fortsatt pendler til samme kommune når året skifter til 2020, vil miste fradraget sitt.

I en NTB-artikkel høsten 2019 skisserte økonomirådgiver Espen Øren i HR-selskapet Infotjenester, et regnestykke gjennom et eksempel hvor en arbeidstager bor på østlandsområdet og pendler inn til Oslo:

– En gjennomsnittlig leiepris for en 2-roms i Oslo er 13.000 kroner i måneden, ifølge Utleiemegleren. Det betyr at en pendlerbolig i snitt vil koste 156.000 kroner i året, og pendleren vil da fra 2020 miste 34.320 kroner i fradrag årlig.
Les mer om reglene på Skatteetaten.no

Boliglånsforskriften – BSU

Det var knyttet stor spenning til hvorvidt finansminister Siv Jensen ville følge Finanstilsynets anbefalinger om å stramme inn boliglånsforskriften ytterligere. Det gjorde hun ikke, og kravene i forskriften skal videreføres i den nye forskriften som skal gjelde frem til 31. desember 2020.

Departementet kom imidlertid med én klargjøring rundt BSU, etter høringsinnspill. Nærmere bestemt åpner departementet for at bankene kan ta hensyn til innestående beløp på BSU-konto ved beregning av gjeld i forhold til inntekt (gjeldsgraden). BSU-midler kan allerede tas med ved beregning av belåningsgrad.

«Dermed vil ikke forskriften være til hinder for at unge kan fortsette å dra nytte av den gunstige boligspareordningen etter at de har kjøpt sin første bolig.», skriver Finansdepartementet.

TRER IKKE I KRAFT: Det er først i 2021 at den nye arveloven trer i kraft, men det kan være lurt å ha ny lov i bakhodet, dersom du skal skrive testament i 2020.
TRER IKKE I KRAFT: Det er først i 2021 at den nye arveloven trer i kraft, men det kan være lurt å ha ny lov i bakhodet, dersom du skal skrive testament i 2020.
Foto: Foto: Colourbox.com

Arveloven

I mai 2019 ble ny arvelov vedtatt på Stortinget. Blant de viktigste endringene i loven er blant annet at livsarvingene skal få mer, nærmere bestemt skal barn – eller barns etterkommere – sikres minimum 15G (ca. 1,5 millioner kroner), forutsatt at det er såpass mye i den to-tredelen av dødsboet som livsarvingene har rett på.

Loven trer imidlertid ikke i kraft før 2021, men dersom du planlegger å skrive testament i løpet av det neste året, anbefaler arverettseksperter at dette utformes slik at man ikke må endre testamentet når den nye loven trer i kraft.
Les mer på dinepenger.no.

Løsøreliste for boligsalg

Eiendomsmeglerorganisasjonene og eiendomsadvokatene har nå oppdatert løsørelisten, som er en oversikt over hva som i utgangspunktet skal følge med boligen ved salg.

Blant de viktigste endringene er blant annet at hvitevarer kun medfølger, dersom dette er spesielt angitt i salgsoppgaven. Videre skal all innredning i garderobeskap (både løs og fast) medfølge boligen.
Du finner listen blant annet på NEFs nettsider.

Prøv Dine Penger+ i én måned for kun 1 krone! Trykk her for å gå til tilbud.


Så mye bør du ha på bufferkontoen

Det er en myte at man trenger to-tre månedslønner på bufferkontoen, mener ekspertene. Men hvor mye bør du egentlig ha – og hvor bør pengene plasseres for å oppnå best mulig avkastning? Les saken her!


Slik ville ekspertene investert 100.000 kroner nå

AksjeNorge-lederen hadde satt halvparten av pengene i noe fondsforvalter Jan Petter Sissener er prinsippmotstander av. Slik ville fem eksperter og én menigmann investert 100.000 kroner nå. Les saken her! 

16 ting du (kanskje) ikke visste om BSU

BSU er landets beste spareordning. Men visste du at du bør droppe BSU-sparingen enkelte år, og at noen banker lar deg sette inn 300 000 kroner på én gang i BSU 2.0? Les saken her!