Foto: Jon Olav Nesvold, NTB scanpix

Dette betyr statsbudsjettet for deg

Ny grense for tollfri netthandel og omlegging av NRK-lisensen, enda lavere eiendomsskatt, men ingen endringer i formuesskatten. Slik vil statsbudsjettet for 2020 påvirke lommeboken.

Statsbudsjettet for 2020 har få store endringer i inntekts- og formuesskatten, men en rekke andre små grep som kan påvirke lommeboken din.

Lavere eiendomsskatt: Denne reduseres ytterligere, ned til 4 promille.

Uendret skatt på alminnelig inntekt: Satsen på alminnelig inntekt for personer ble redusert fra 23 til 22 prosent i 2019. Satsen holdes uendret på 22 prosent i 2020. Samtidig justeres alle innslagspunktene i trinnskatten opp med 3,6 prosent i tråd med forventet lønnsvekst, mens satsene i trinnskatten holdes uendret.

Uendret formuesskatt: For første gang på lenge foreslås det ingen store endringer i formuesskatten. Satsen videreføres på 0,85 prosent og bunnfradraget på 1,5 millioner kroner. Regjeringen foreslår imidlertid en endring for verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer i norske selskap. Disse skal verdsettes til aksjenes andel av selskapets skattemessige formuesverdi, en endring fra nå å verdsettes til summen av aksjenes pålydende og overkurs.

Barnetrygden økes: Settes opp med 3.600 kroner i året for barn opp til fylte seks år. Endringen blir gjeldende fra 1. september neste år.

Ingen endringer for for vin og sprit, sigaretter og snus: Avgiftene settes opp i takt med forventet prisstigning.

Import av klær blir tollfritt opp til 3.000 kroner: 350-kroners grensen på netthandel fra utlandet fjernes og blir erstattet av en ny tollgrense på klær. Nå slipper man toll på varer inntil 3.000 kroner.

Endret engangsavgift på bil: Nye regler for å måle CO2-utslipp gjør at engangsavgiften endres. Beregningen gjøres på bakgrunn av kjøretøyets vekt og utslipp, slik at noen biler blir litt dyrere, mens andre kan bli rimeligere.

Les også:

Bilistene må vente: Blir ingen skattefradrag for bompenger nå

Elavgiften økes: Elavgiften prisjusteres og økes med 1,9 prosent. Den vil ligge på 16,13 øre per kWh neste år, mot 15,83 i år.

Sukkeravgiften for brus kuttes ikke: Avgiften ble økt med rundt 40 prosent ved inngangen til 2018, og foreslås å prisjusteres opp.

Flypassasjeravgiften økes: Fra dagens 75 kroner økes flyseteavgiften til 76,5 kroner for reiser med sluttdestinasjon i Europa, mens satsen for reiser ut av Europa endres fra 200 til 204 kroner.

Uendret BSU-sparing: Maksimal årlig sparing med Boligsparing for ungdom vil fortsette å være 25.000 kroner, til maksimalt totalt 300.000 kroner.

NRK-lisensen erstattes av skatt: Kringkastingsavgiften forsvinner 1. januar 2020 og skal nå finansieres over statsbudsjettet ved å redusere personfradraget. En husstand med to skattytere kommer om lag uendret ut etter omleggingen.

Elleve måneder med studielån: I undervisningsåret 2019–2020 fullføres opptrappingen fra ti til elleve måneder med studiestøtte. De fleste vil få den ekstra støtten utbetalt i juni.

Økt bunnfradrag for pendlere: Bunnfradraget øker fra 22.700 kroner til 23.100 kroner, i tråd med ventet prisvekst.

Støtte til kosmetisk regulering fjernes: Forslaget gjelder stønadene til tannregulering som ikke er begrunnet i helsemessige behov.

Tak på SFO-betaling: Prisen foreldre må betale for SFO for elever på 1. og 2. trinn fra neste år skal ikke være høyere enn seks prosent av husstandenes inntekt.